Song tu_Kết thúc


Kết thúc

Mãi lâu thật lâu, sau khi bị bắt nạt khóc như mưa suýt nữa thì sánh bằng Mạnh Khương Nữ, Chung Kì Nguyên mới nhớ ra hỏi Tào Phẩm một vấn đề rất quan trọng, “Đại sư phụ là nhất giới chi chủ?”

Tiếp tục đọc

Song tu_Chương 36


Chương 36.

Đi qua thôn trang, Tào Phẩm dẫn Chung Kì Nguyên đi vào phía sâu trong đại sơn.

Chỉ thấy hắn lượn bên trái, lượn bên phải, rồi lại di chuyển vị trí mấy tảng đá, trước mắt trở nên trống trải, cảnh sắc đột ngột biến đổi, linh khí màu trắng nhè nhẹ bay luợn trong không trung, ba chữ Như Ý Cốc liền khắc lên một khối cự thạch dựng đứng cực lớn.

Tiếp tục đọc

Song tu_Chương 35


Chương 35

Sau khi dọn dẹp xong hai người cũng không dám đi ngay, sợ ma đạo có thể phái nhóm thứ hai đến nên hai người mai phục trong rừng cây, thứ nhất là để quan sát có ma tu đuổi theo không, thứ hai là lợi dụng khoảng thời gian nay khôi phục linh khí bị hao tổn khi đánh nhau.

Tiếp tục đọc

Song tu_Chương 34


Chương 34

“Nguyên Nguyên, đừng lại đây, đi mau!!”

Không đi, nói gì cũng không đi, muốn chết thì cùng chết! Chung Kỳ Nguyên sống chết lắc đầu, quay đầu lại tất cả sẽ là trống rỗng nên y phải giữ chặt lấy thứ quan trọng mà mình đang có, huynh chết ta quyết không sống một mình!

Tiếp tục đọc